Aktualności

Informacja dotycząca podatku od części wspólnych budynków

W związku ze znowelizowaną Ustawą o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016r. Poz 716,1579) informujemy, że wszyscy właściciele lokali są zobowiązani do uiszczenia podatku od części wspólnych nieruchomości w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w nieruchomości wspólnej. Spółdzielnia spełniła ten obowiązek odnośnie lokali posiadających prawa spółdzielcze.

Właściciele, posiadające odrębną własność, powinni zgłosić się do Urzędu Dzielnicy Mokotów przy ul. Rakowieckiej 25/27 celem złożenia odpowiedniego formularza (druk IN-15).

Powierzchnie części wspólnych dla budynków wynoszą:
Batorego 27 – 1511,0 m2
Batorego 29 – 1517,1 m2
Batorego 31 – 1515,5 m2
Batorego 33 – 1514,1 m2
Batorego 37 – 1515,5 m2

Powierzchnię części wspólnych przynależnych do Państwa lokalu (A) obliczamy zgodnie ze wzorem podanym przez Urząd Miasta Dzielnicy Mokotów: A = B x C, gdzie B – wyżej podana powierzchnia części wspólnych, C – udział przypadający Państwu w powierzchni budynku (wynika z aktu notarialnego).

Obliczoną wartość należy wpisać w pozycji 32 i 33 deklaracji IN-15

Stosowne informacje wywieszone zostały na parterze budynków (również ze wzorem wyliczania)

Zarząd S.M.”Batory-Wschód”

Nowy numer gazetki osiedlowej

Ukazał się nowy numer (1/2017) gazetki "Nasze Osiedle".
Gazetka do pobrania w formacie PDF.

Walne Zgromadzenie Członków

Walne Zgromadzenie Członków obędzie się 31 maja 2017 roku. Zawiadomienie w formacie PDF

Lustracja działalności Spółdzielni

Pismo od Krajowej Rady Spółdzielczej podsumowujące lustrację.

Published on  August 8th, 2017